Goedkoop Online Scheiden

Goedkoop scheiden online

Uiteraard wilt u graag goedkoop scheiden. De kosten van een scheiding lopen al snel enorm op door advocaat kosten, vastleggen van de scheiding, het berekenen van alimentatie en dergelijke. Toch zijn de kosten relatief goedkoop te houden als u een aantal zaken onderling kunt regelen. Dit kan voor een deel zogezegd online (via internet) omdat u via e-mail en door documenten online of op uw computer zelf kunt invullen.

Hoe kan je goedkoop scheiden via internet

De meeste kosten bij het scheiden liggen bij advocaten die de scheiding voor u gaan regelen. Zij moeten in veel gevallen veel tijd steken in het onderzoeken van de inkomens en daarbij behorende alimentatie, maar ook om partijen op een lijn te krijgen. Wanneer u samen al afspraken kunt maken scheelt dat enorm in de kosten. Zorg dus dat u zelf overeenstemming bereikt over de wijze van scheiden, welke kosten door welke partij worden gedragen en hoe u omgaat met kinderen als deze er zijn (omgangsregeling).

Scheiding aanvragen via internet

Hoewel het belangrijkste om goedkoop te scheiden is dat u zoveel mogelijk onderling regelt en op papier zet heeft u wel een kantoor nodig die de scheiding voor u afhandelt. Zoek een advocatenkantoor die u via internet de benodigde formulieren stuurt die u zelf kunt invullen. Als u de zaken met elkaar eens bent kunt u vrij goedkoop scheiden door deze gezamenlijk te bespreken en in te vullen. Vraag meerdere advocatenkantoren een offerte voor online scheiden zodat u de goedkoopste kunt kiezen. Hieronder leest u wat de advocaat nog voor u moet regelen. Dit kan deels via internet.

Wat de advocaat nog moet doen

Het kantoor dat uw scheiding online regelt, brengt u voor de afwikkeling van uw echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek een bepaald bedrag in rekening. U kunt de kosten hiervan van tevoren opvragen en dit eventueel bij meerdere advocaten doen. Voor dat bedrag kunt u het volgende van hun verwachten:

  • betaling van het griffierecht;
  • verzoekschriftprocedure bij de rechtbank;
  • opstellen van de akten van berusting c.q. verzoeken tot inschrijving van de beschikking;
  • inschrijving van uw echtscheiding in het register van de burgerlijke stand.

Online scheiden het goedkoopste!

Nu de flitsscheiding niet meer bestaat is online scheiden de goedkoopste manier om een scheiding te regelen. Hoewel het niet alleen online is kunt u gezamenlijk een grot deel van de scheidingszaken regelen waardoor u goedkoop u bent en dus beide een betere start kunt maken zonder elkaar.

Deel onze site op Social Media!