Voorwaarden online scheiden

Voorwaarden online scheiden

Een scheiding regelen via online goedkoop scheiden is niet voor iedereen geschikt.

De belangrijkste voorwaarde voor de afwikkeling van uw echtscheiding is dat u samen, in onderling overleg, tot invulling van het convenant en/of het ouderschapsplan kunt komen. Indien u niet tot gezamenlijke afspraken kunt komen, dan behoort een snelle online scheiding niet tot uw mogelijkheden. In dat geval kan een echtscheidingsspecialist of scheidingsadvocaat u van dienst zijn bij het behartigen van uw belangen in een reguliere (eenzijdige) echtscheiding.

Verder voldoet u (beiden) aan de volgende voorwaarden:

  1. U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit, of minimaal één van u beiden woont (langer dan 6 maanden) in Nederland op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend.
  2. U bent bereid om eenmalig naar het kantoor te komen ter bespreking van uw (concept) convenant alsmede/danwel ter identificatie.

Deel onze site op Social Media!